Edid

 • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
 • Află mai multe...
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Admitere - Iulie 2014

There are no translations available.

Studii universitare de licenta

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, forma de Învăţământ la Distanţă

(Str. Universității nr.1, telefon: 0259.408.407 – secretar șef, 0259.408.276 – secretariat facultate, 0259- 488.423 – serviciul de comunicare DIDIFR)

 • 14 – 24 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 12:00);
 • 24 – 25 iulie 2014 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 28 iulie 2014, între orele 9:00-15:00 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul);
 • 28 iulie 2014 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor;
 • 29 – 31 iulie 2014 – confirmarea ocupării locului;
 • 1 august 2014 – afişarea rezultatelor finale.

Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență – învățământ la distanță


FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ, forma de Învățământ la Distanță

Însrierea candidaților la concursul de Admitere la studii universitare de licenţă se organizează în perioada 14 - 24 IULIE 2014


FACULTATEA DE ȘTIIȚE SOCIO-UMANE, forma de Învățământ cu Frecvență Redusă

Metodologie admitere 2014:

 • 100% + media examenului de Bacalaureat
 • Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat

Calendarul admiterii 2014:

 • 14-26 iulie 2014– înscriere
 • Orar: L-V 9.00 – 16.00, S-D: 9.00 – 12.00
 • 28 iulie 2014 – afişarea rezultatelor
 • 29-31 iulie 2014 – confirmarea locului ocupat

Criterii şi acte necesare pentru admitere 2014:

 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată
 • Foaia matricolă liceu în original sau copie legalizată
 • Certificat de naştere în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată
 • Carte de identitate sau paşaport în original şi copie legalizată
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 • 2 fotografii tip buletin
 • Chitanţă taxă de înscriere
 • Dosar plic

Cifra de şcolarizare/ taxă de şcolarizare la ID:

 • 75 locuri/ 2700 lei

Taxă admitere:

 • 150 lei