Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Sesiunea Iulie 2014

There are no translations available.

Rezultate FINALE Admitere - Sesiunea Iulie 2014 - Facultatea de Științe Economice

Rezultate finale ale concursului de Admitere - iulie 2014 - studii universitare de licență - forma de învățământ IF/ID - lista pe specializări

Rezultate finale ale concursului de Admitere - iulie 2014 - studii universitare de licență - forma de învățământ IF/ID - lista alfabetica

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI “ADMIS”
LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

- Sesiunea Iulie 2014 -

NU UITAŢI!

În conformitate cu Hotărârea Senatului (H.S.) Universității din Oradea nr. 42 din 16.06.2014, Anexa 15 (disponibilă on-line la link https://www.uoradea.ro/display4212), care prevede numărul minim de studenţi la debutul programelor de studii, vă reamintim faptul că, în cazul în care specializarea/programul de studii la care ați fost declarat(ă) ”admis(ă)” pe listele cu rezultatele finale ale sesiunii de Admitere Iulie 2014 afișate în data de 01.08.2014 nu se va organiza după sesiunea de Admitere Septembrie 2014, veți fi redistribuit(ă) la următoarea/-ul specializare/program de studii care se va putea organiza conform H.S. sus-menționată, conform opțiunii dumneavoastră din Fișa/Formularul de înscriere la admitere, respectiv, după caz, din declarația pe care ați dat-o cu ocazia confirmării locului pe care ați fost declarat(ă) admis(ă) provizoriu.