Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Calendar al admiterii la FSE in anul 2016 - studii universitare de LICENTA

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de LICENȚĂ – Admiterea 2016:

Înscrierile la Admiterea 2016 se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea, în str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003, Oradea, jud. Bihor, România, de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00, iar sâmbăta, între orele 9.00-12.00.

Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe înscrierea şi concursul de admitere.

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea IULIE 2016:

■ 18 - 25 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);

■ 25 iulie 2016, ora 1700, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins - numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză: Afaceri internaționale (în limba engleză)Administrarea afacerilor (în limba engleză)[1];

■ 26 iulie 2016 – afişarea rezultatelor provizorii;

■ 27 iulie 2016, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);

■ 27 iulie 2016 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

■ 28 - 29 iulie 2016 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Afaceri internaționale (în limba engleză), Administrarea afacerilor (în limba engleză)[2]1200 RON, şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2016;
  3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

■ 30 iulie 2016 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2016 (pentru eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2016):

■ 12 - 16 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);

■ 16 septembrie 2016, ora 1700, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins - numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză: Afaceri internaționale (în limba engleză)Administrarea afacerilor (în limba engleză)[1];

■ 17 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor provizorii;

■ 19 septembrie 2016, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);

■ 19 septembrie 2016 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

■ 20 - 21 septembrie 2016 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Afaceri internaționale (în limba engleză), Administrarea afacerilor (în limba engleză)[2]1200 RON, şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2016;
  3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

■ 22 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

[1] Organizarea admiterii la acest program de studii este condiționată de autorizarea provizorie de către ARACIS în timp util.

[2] Organizarea admiterii la acest program de studii este condiționată de autorizarea provizorie de către ARACIS în timp util.